Xu Hướng 9/2023 # 5 Câu Hỏi Javascript Và Cách Đánh Bại Chúng # Top 10 Xem Nhiều | Hsnf.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # 5 Câu Hỏi Javascript Và Cách Đánh Bại Chúng # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết 5 Câu Hỏi Javascript Và Cách Đánh Bại Chúng được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Hsnf.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Chúng tôi thích thuê những người thông minh, chứ không thích người biết rõ về một kỹ thuật nào đó, nhưng lại thiếu sáng tạo, thiếu logic và thiếu biện chứng.

Dù là quan điểm nào đi nữa, nhưng phỏng vấn thì coding challenge vẫn là một phần quan trọng trong phỏng vấn.

Tuyển dụng Javascript lương cao cho bạn

Xác định chuỗi đối xứng (palindrome)

Câu hỏi Javascript 1:

Chuỗi đối xứng là chuỗi khi đảo ký tự từ trái qua phải và từ phải qua trái không thay đổi, như chữ “racecar”, “anna”, “tenet”. (Film tenet không biết khi nào mới chiếu, nghe đâu hoãn dài hơi vì covid)

Yêu cầu, cho bạn một chuỗi, xác định nó phải là đối xứng không

isPalindrome('racecar') === true isPalindrome('table') === false

Đáp án

str = str.toLowerCase() return str === str.split(”).reverse().join(”) }

FizzBuzz

Câu hỏi Javascript 2:

Yêu cầu: viết một function đáp ứng những chuyện sau

log ra các số từ 1 đến n, n là một parameter truyền vào

log ra chữ fizz nếu là bội số của 3

log ra buzz nếu là bội số của 5

log ra fizzbuzz nếu là bội số của cả 3 và 5

fizzBuzz(5)

Để giải quyết bài toán này, chúng ta cần nhớ đến cách dùng % để biết được số dư của phép chia, trả về 0 là chia hết, ngược lại thì không chia hết

Đáp án

for(let i = 1; i <= num; i++) { if(i % 3 === 0 && i % 5 === 0) { console.log(‘fizzbuzz’) } else if(i % 3 === 0) { console.log(‘fizz’) } else if(i % 5 === 0) { console.log(‘buzz’) } else { console.log(i) } } }

Đảo chữ

Yêu cầu: viết một function, params truyền vào 2 chuỗi, trả về true nếu 2 chuỗi này là dạng đảo của nhau và false cho trường hợp ngược lại.

2 chuỗi gọi là đảo nhau nếu số ký tự hoàn toàn giống nhau (không kể hoa thường), chỉ khác thứ tự.

Đây là một cách làm

const charObj = {} for(let char of str.replace(/[^w]/g).toLowerCase()) { } return charObj } const aCharObject = buildCharObject(strA) const bCharObject = buildCharObject(strB) if(Object.keys(aCharObject).length !== Object.keys(bCharObject).length) { return false } for(let char in aCharObject) { if(aCharObject[char] !== bCharObject[char]) { return false } } return true } Đếm số nguyên âm

Câu hỏi Javascript 3:

Nguyên âm: anh-ôm-em-ú-ì, a, o, e, u, i.

Viết một function nhận vào string, trả về số lượng nguyên âm có trong string

Đáp án

let count = 0 const vowels = [‘a’, ‘o’, ‘e’, ‘u’, ‘i’] if (vowels.includes(char.toLowerCase())) { count++ } } return count }

Có thể dùng regular expression

const matched = str.match(/[aeiou]/gi) return matched ? matches.length : 0 }

Fibonacci

Câu hỏi Javascript 4:

Cái này kinh điển. Mọi dân lập trình đều đụng tới dãy số fibonacci, thật thiếu sót nếu không đề cập ở đây.

Fibonacci là dãy số, mà số bên phải = tổng 2 số đứng bên trái. Như thế này: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Yêu cầu: một function nhận params là n, trả về giá trị n trong dãy fibonacci

Đáp án

const result = [0, 1] for (let i = 2; i <= num; i++) { const prevNum1 = result[i – 1] const prevNum2 = result[i – 2] result.push(prevNum1 + prevNum2) } return result[num] }

hoặc dùng đệ quy

if (num < 2) { return num } return fibonacci(num-1) + fibonacci(num-2) }

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Sự Khác Biệt Giữa Câu Hỏi Mở Và Câu Hỏi Đóng (Ngôn Ngữ)

Câu hỏi mở và câu hỏi đóng

Câu hỏi đóng là gì?

Tên trường bạn theo học là gì?

Nếu bạn nhìn vào tất cả các câu hỏi trên, bạn sẽ thấy rằng chúng có thể được trả lời bằng các câu trả lời ngắn. Câu trả lời cho cái đầu tiên là tên của bạn. Sau đó, câu hỏi thứ hai lấy tên trường của bạn làm câu trả lời. Đối với câu hỏi thứ ba và thứ tư, bạn có thể nói có hoặc không. Họ là một câu trả lời.

Tên của bạn là gì?’

Câu hỏi mở là gì?

Ngoài ra, trong một bài kiểm tra có câu hỏi mở, kiến ​​thức của người kiểm tra cũng được kiểm tra nhiều như thí sinh trong khi đánh giá phiếu trả lời. Các nhà nghiên cứu sử dụng cả câu hỏi kết thúc mở và kết thúc đóng để làm sáng tỏ câu trả lời từ các đối tượng thông qua bảng câu hỏi của họ. Phải mất rất nhiều thời gian để đi đến kết luận với các câu hỏi kết thúc mở. Tuy nhiên, có những trường hợp khi một nhà nghiên cứu thích đi với những câu hỏi mở vì chúng tạo ra nhiều câu trả lời khác nhau về nội dung và nói rất nhiều về tính cách của ứng viên. Bây giờ, hãy xem các ví dụ sau.

Bạn nghĩ gì về tình trạng chính trị hiện tại của đất nước bạn?

Bạn đã làm gì trong những ngày lễ Giáng sinh?

Làm thế nào bạn đến New York từ nhà của bạn?

‘Tại sao bạn thích Shakespeare?’

Sự khác biệt giữa câu hỏi mở và câu hỏi đóng?

• Định nghĩa câu hỏi mở và đóng:

• Câu hỏi kết thúc mở là những câu hỏi không có câu trả lời hoàn hảo và yêu cầu một người đưa ra các chi tiết và thông tin bổ sung.

• Ví dụ:

• Câu hỏi đóng:

• Tên bạn là gì, chiều cao của bạn là gì, địa chỉ của bạn là gì, v.v..

• Câu hỏi trắc nghiệm trong đó thí sinh phải chọn một trong các câu hỏi thay thế.

• Câu hỏi mở:

• Bạn nghĩ gì về tiêu đề của vở kịch, bạn đã đi đâu trong kỳ nghỉ, tại sao bạn trông không vui, v.v..

• Phản ứng:

• Câu hỏi kết thúc mở nhận được câu trả lời dài.

• Ứng dụng:

• Câu hỏi đóng:

• Câu hỏi đóng được sử dụng để bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách đặt câu hỏi đơn giản.

• Câu hỏi mở:

• Để phát triển cuộc trò chuyện hơn nữa bằng cách khiến người khác nói chuyện, chúng tôi sử dụng các câu hỏi mở.

• Để tìm hiểu thêm về người trả lời bằng cách để người đó trả lời, chúng tôi sử dụng các câu hỏi mở.

• Ưu điểm:

• Câu hỏi mở giúp bạn khám phá tính cách và ý kiến ​​của người trả lời.

• Nhược điểm:

• Câu hỏi đóng đôi khi quá hạn chế.

Hình ảnh lịch sự:

Shakespeare thông qua Wikicommons (Miền công cộng)

Câu Hỏi Tự Luận Hoá Học

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ – được gọi là hằng số Avogadro.

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hoá Học

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ – được gọi là hằng số Avogadro.

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Top 20 Câu Hỏi Phỏng Vấn Hàng Đầu, Thường Xuyên Hỏi (Phần 1)

1. Mục đích câu hỏi

Đây luôn là câu hỏi mở đầu của nhà tuyển dụng với mục đích là quan sát phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của bạn mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là ứng viên phù hợp và đưa ra các câu hỏi tiếp theo.

2. Mẹo trả lời 1. Mục đích câu hỏi

Mục đích của câu hỏi này là đánh giá năng lực và kinh nghiệm làm việc của bạn có phù hợp với vị trí đang tuyển hay không.

2. Mẹo trả lời

Mẹo trả lời câu hỏi quan trọng này chính là sự chân thật vì trả lời câu hỏi này giống như bạn đang chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, đừng cố nói những gì bạn không biết.

– Nhân viên Quan hệ lao động – PR Nội bộ (Tuyển nội bộ)

– Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự

– Nhân viên Đào Tạo (Kỹ năng mềm, Kiến thức, Coaching, Văn hóa Cty)

1. Mục đích câu hỏi

Đối với vị trí tim kiếm ứng viên có kinh nghiệm, đây sẽ là câu hỏi mà Nhà tuyển dụng quan tâm. Mục đích để hiểu thêm về công việc trước đây cũng như biết bạn sẽ mong đợi gì ở một nơi làm việc mới.

2. Mẹo trả lời

Hãy trả lời một cách khéo léo và chân thật như sau khi đã trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, bạn muốn tìm một công ty có cơ hội phát triển, thăng tiến để phát huy hết khả năng và giúp bản thân thành công hơn.

1. Mục đích câu hỏi

Khi đặt câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết thái độ và trách nhiệm trong công việc của bạn như thế nào, mức độ ưu tiên của bạn so với công việc. Việc đi công tác là yêu cầu của công việc, giúp công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Mẹo trả lời

Bạn sẵn sàng cho việc đi công tác, hoàn thành các mục tiêu đặt ra của công ty nên là câu trả lời cho câu hỏi trên, tuy nhiên bạn cũng nên đặt ra câu hỏi về mật độ đi công tác của công ty, thời gian đi công tác như thế nào, để cân bằng với cuộc sống gia đình riêng.

1. Mục đích câu hỏi

Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu rõ lý do bạn nghỉ ở công ty cũ và động lực bạn đi tìm một công việc mới. Qua đó, nhà tuyển dụng có thể đánh giá được động lực của bạn có phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty hay không.

2. Mẹo trả lời

Hãy mang đến những câu trả lời tích cực, rõ ràng, thể hiện được mục tiêu trong tương lai của bạn. Hãy làm nhà tuyển dụng có cảm giác bạn có nhiều động lực trong công việc và có thể gắn bó lâu dài với công ty.

1. Mục đích câu hỏi

Mục đích để nhà tuyển dụng biết được sở trường, mức độ thành thạo trong công việc và năng suất làm việc của ứng viên như thế nào.

2. Mẹo trả lời

Bạn cần liệt kê những thành tựu để bạn dẫn dắt nhà tuyển dụng vào những thành tích của mình theo một chuỗi những hoạt động từ ngày bạn đi học, thể hiện bạn là một ứng viên xuất sắc, tham gia hoạt động nhiệt tình, kỹ năng mềm rất tốt. Hãy thể hiện sự tâm huyết với công việc, kể cả với công việc ở công ty cũ, bạn nên nêu cảm xúc khi bạn đạt được những thành tựu và những bài học tích cực bạn rút ra được từ những lần đó.

1. Mục đích câu hỏi

Nhà tuyển dụng muốn biết điều gì có thể tạo động lực cho bạn làm việc và hiểu thêm về sở thích của bạn.

2. Mẹo trả lời

Hãy trả lời những điều gì làm bạn cảm thấy thoải mái, tạo nhiều cảm hứng khi làm việc, chia sẻ những khó khăn và cách bạn vượt qua để tạo sự hài lòng cho riêng mình.

1. Mục đích câu hỏi

Khi tuyển 1 nhân viên mới vào công ty, mọi nhà tuyển dụng đều muốn biết mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn là gì.

2. Mẹo trả lời

Hãy nêu ra mục tiêu ngắn hạn là có được việc làm phù hợp tại công ty lớn và người lãnh đạo giỏi. Mục tiêu dài hạn sẽ tùy thuộc vào kế hoạch của bạn cũng như tầm nhìn của công ty, giúp bạn tìm ra cơ hội thăng tiến, phát triển trong sự nghiệp.

1. Mục đích câu hỏi

Đây là câu hỏi để nhà tuyển dụng hiểu thêm về định hướng nghề nghiệp, tham vọng của bạn, liệu bạn có gắn bó lâu dài với công ty, và lộ trình thăng tiến tại công ty có phù hợp với bạn hay không.

2. Mẹo trả lời

Hãy nói về mục tiêu (tính chất công việc mong muốn) và cách để bạn đạt được mục tiêu đó. Hãy lồng ghép các chi tiết phù hợp với mô tả công việc bạn đang phỏng vấn. Tất cả đều là dự định của bạn, không có gì đảm bảo chắc chắn cho những kế hoạch này nên tránh nhắc đến những kế hoạch lâu dài.

1. Mục đích câu hỏi

Nhà tuyển dụng đang muốn nghe câu trả lời cho thấy bạn có đầu tư suy nghĩ chứ không chỉ gửi hồ sơ xin việc đi vì có thông báo tuyển dụng.

2. Mẹo trả lời

Hãy kể ra những đầu mục mà bạn đã chủ động tìm hiểu trước về công ty và đưa ra dẫn chứng để chứng minh công ty là lựa chọn phù hợp với khả năng, kinh nghiệm làm việc hiện tại của bạn.

[Đọc tiếp: Phần 2]

Thành Phần Của Nước Giặt Và Cách Chúng Hoạt Động

Giặt giũ có thể là một phần của khoa học – có một số điều mà bạn phải xem xét khi giặt quần áo. Như vậy, chúng tôi không thể mù quáng đưa mọi thứ vào máy (tốt, bạn có thể), nhưng chúng tôi sẽ không giới thiệu nó.

Thành phần của nước giặt

Nước giặt ít nhiều chứa cùng một loại hợp chất. Nói chung, đó là tỷ lệ của các thành phần khác nhau. Chúng ta hãy xem các thành phần khác nhau.

Kiềm

Kiềm là một trong những thành phần chính của chất tẩy rửa lỏng. Một loại muối hòa tan, nó có hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất khác khỏi vải. Ví dụ, natri và kali rất tốt trong việc loại bỏ dầu; điều này đạt được bằng cách hình thành nhũ tương của các hạt mỡ (sau đó nó được rửa sạch bằng nước).

Chất hoạt động bề mặt

Như đã đề cập trước đó, chất hoạt động bề mặt đóng một vai trò quan trọng trong chất tẩy rửa giặt. Chúng hoạt động như thế nào? Họ bao quanh bụi bẩn và nâng nó xuống nước. Nếu không có chất hoạt động bề mặt, bụi bẩn sẽ không thể hòa tan đúng cách trong nước. Các chất hoạt động bề mặt phổ biến bao gồm ethers, alkyl sulphates và alkyl ethoxylate sulphates.

Enzym

Enzyme thường được thêm vào chất tẩy rửa lỏng để tăng cường hiệu suất. Tùy thuộc vào sản phẩm, có thể được xử lý hoặc tự nhiên (tức là dựa trên thực vật). Protein xúc tác, về cơ bản chúng phá vỡ đất thành các phân tử nhỏ hơn, sau đó có thể được rửa sạch bằng nước. Một số loại phổ biến nhất được sử dụng bao gồm protease, lipase, mannanase, cellulase và amylase.

Nước hoa và thuốc nhuộm

See Also

LifeStyle

Top 18 Kiểu Nhuộm Tóc Màu Xanh Đen Giúp Tôn Da, Hot Nhất 2023

Nước giặt hoạt động như thế nào?

Nước giặt chứa nhiều thành phần khác nhau bao gồm chất chelating, chất hoạt động bề mặt, enzyme, thuốc nhuộm và nước hoa. Sự thật là, họ dựa vào các hóa chất này để tách bụi bẩn và dầu khỏi quần áo; nước sau đó rửa sạch các tạp chất này.

Như đã nói, các chất hoạt động bề mặt làm hầu hết việc làm sạch. Các loại hợp chất đặc biệt, các phân tử này có một đầu bị thu hút bởi các chất chống thấm nước như dầu mỡ và dầu và một đầu khác bị thu hút bởi nước. Cuối cùng, cách thức hoạt động của nó là một trong những đầu gắn vào bụi bẩn trong khi phía bên kia kéo vật phẩm về phía nước. Khi làm như vậy, các phân tử có hiệu quả loại bỏ bụi bẩn và bụi bẩn khỏi quần áo của bạn. Từ đó, bụi bẩn được treo lơ lửng trong nước rửa hoặc rửa sạch.

Đăng bởi: Bảo Yến Nguyễn Từ

Từ khoá: Thành Phần Của Nước Giặt Và Cách Chúng Hoạt Động

Cập nhật thông tin chi tiết về 5 Câu Hỏi Javascript Và Cách Đánh Bại Chúng trên website Hsnf.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!